Мейрамхана ісі және қонақүй бизнесі

 

 

Туризм әлемдегі экономиканың серпінді дамушы секторларының бірі және елдің кіріс көзі болып табылады. Сондықтан заманауи кезеңде қонақ үй және мейрамхана бизнесі үшін мамандарды даярлаудың өзекті мәселелері болып табылады, тәжірибе жүзінде қызмет етуге дайын, қоршаған ортаға жылдам бейімделуге, перспективті және икемді шешімдерді анықтауға және сұранысты болжауға қабілетті кәсіпқой мамандардың сұранысы артады.

Осы бағытта мамандарды даярлау профессорлық-оқыту құрамының жоғары кәсіби деңгейі бағаланатын Халықаралық Бизнес Академиясында жүзеге асырылады, бұл жүргізілген мемлекеттік аккредитациямен және еуропалық институциялық аккредитациямен расталады. ХБА оқытушылары маманның жаңа түрін қалыптастыруға бағытталған оқытудың заманауи технологиялары қолданылады.
 

 

Мамандық бойынша пәндер:

•    «Қонақ үй бизнесі»
•    «Мейрамхана ісі техникаларының негіздері»
•    «Мейрамхана ісін және қонақ үй бизнесін жоспарлау және ұйымдастыру »
•    «Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесінің менеджменті және маркетингі»
•    «Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесінің мәдениеті»

Академиялық дәрежесі: мейрамхана және қонақ үй істері бакалавры

Қызмет салалары:

•    қонақ үй бизнесін ұйымдастыруға байланысты мемлекеттік басқару органдары (министрліктер, әкімдіктер, олардың аймақтық бөлімшелері мен құрылымдары);
•    Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесінің мемлекеттік және жеке компаниялары;
•    тамақтандыруды ұйымдастыруға байланысты қызмет көрсету саласы, кәсіпорын (мейрамханалар, қонақ үйлер және басқа құрылымдар);
•    мүлік, мүліктік кешендер (кәсіпорын, мекеме және ұйым) және қонақ үй индустриясының өзге объектілері;
•    тамақтандыруды дамыту проблемаларын, тамақтандыру ұйымдарындағы маркетингті  меңгерумен айналысатын ғылыми-зерттеу ұйымдары;
•    қонақ үй шаруашылығы бойынша орта буын мамандарын даярлайтын оқу орындары;
•    ішкі және сыртқы нарықта мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесіндегі қызметтерді дамытумен айналысатын жарнама агенттіктері;
•    ақпараттық ресурстар және жүйелер, автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді және олардың технологияларын қамтамасыз ету құралдары  және т.б.;
•    қызметі жоғары оқу орындарының кеңестерімен белгіленген мамандармен байланысты басқа ұйымдар және компаниялар.

Оқу ұзақтығы: 4 жыл

Оқыту тілі: орыс, қазақ, ағылшын