« Жалпы білім беру пәндері» кафедрасы

    

«Жалпы білім беру» кафедрасы (бұдан әрі «ЖББ») 2000 жылы құрылған. Кафедраның негізгі қызметі оқу процесін жандандыру, оқыту, ғылыми-зерттеу және әдістемелік жұмыстарды жоғары деңгейде іске асыру, сондай-ақ, жалпы білім беру циклдың: әлеуметтік-гуманитарлық және ғылыми жаратылыстану пәндері. 

Сонымен қатар, кафедраның мақсаты мен міндеттеріне студенттердің азаматтық позициясын қалыптастыру және олардың қазіргі әлемдегі жұмыс істеу және өмір сүру қабілеттерін әзірлеу болып табылады.

«ЖББ» кафедрасы Алматы Менеджмент Университетінің құрылымдық бөлімшесі болып табылады және оқыту қызметін қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жүзеге асырады. 

2017-2018 оқу жылында кафедраның сапалық құрамы қосымша оқутышылардың бөлігін ескере отырып, күндізгі оқутышылардың 2 пайызын құрайды.

Кафедраның саны: жалпы - 20 адам, оның ішінде, күндізгі профессорлық-оқытушылық құрамы - 17 адам, ішкі қызметкерлер -3 адам.