Экономика

 

Экономика бакалаврының кәсіби қызметі кез келген меншіктегі кәсіпорындарда (фирмаларда), білім беру, зерттеу ұйымдарында және басқа ұйымдарда, сонымен қатар мемлекеттік басқару органдарының аясында жүзеге асырылатын функциялаушы нарықтар, қаржы және ақпараттық ағымдар, өндірістік және зерттеу процестері сияқты экономика салаларында талдау, ұйымдастыру (әкімшіліктік) және білім беру (оқыту) болып табылады.

 

Академиялық дәрежесі: экономика бакалавры

Мамандық бойынша пәндер: 

 • Кәсіпорын экономикасы 
 • Табиғатты пайдалану экономикасы
 • Кәсіпкерлік 
 • Өндірістік сала экономикасы
 • Өндірісті ұйымдастыру
 • Халықаралық экономика
 • Деректерді талдау және экономиканы модельдеу

Қызмет салалары:

 • Республикалық және аумақтық деңгейдегі мемлекеттік органдар;
 • ҚР мемлекеттік және жеке кәсіпорындар;
 • инжинирингтік-консалтингтік компаниялар;
 • зейнетақы қорлары;
 • инвестициялық компаниялар.

Оқу ұзақтығы: 4 жыл

Оқу нысаны:
күндізгі – 4 жыл
ОКБ (колледж) базасында – 3 жыл
кешкі – 2 жыл
сырттай – 2 жыл

Оқыту тілі: орыс, қазақ, ағылшын