Есеп және аудит

 

 

Негізі бухгалтердің қызметі есептерді және шоттарды жүргізу болып саналады. Бүгінгі күні бухгалтердің қызметі маңызды өзгерді. Заманауи бухгалтер шоттарды жүргізумен қатар, жоспарлауды және шешімдерді қабылдауды, бақылау мен бағалауды, қызметті шолу мен аудитті қоса алғанда, қызметтің кең түрін жүзеге асырады.

 

Академиялық дәрежесі: аудит және есеп бакалавры

Мамандық бойынша пәндер:

•    Бухгалтерлік есеп қағидалары;
•    Қалалық қаржылық есеп;
•    Басқару есебі;
•    Ілгерлі қаржы есебі;
•    Ұлттық шоттар жүйесі;
•    Аудит;

Қызмет салалары:

•    экономиканың әртүрлі саласындағы кәсіпорындар;
•    аудиторлық фирмалар;
•    қаржы, сақтандыру компаниялары;
•    коммерциялық банктер;
•    бюджеттік, білім беру, денсаулық сақтау ұйымдары;
•    шағын бизнес кәсіпорындары;
•    сауда-делдал кәсіпорындары.

Оқу ұзақтығы: 4 жыл

Оқу нысаны:

күндізгі – 4 жыл
ОКБ (колледж) базасында – 3 жыл
кешкі – 2 жыл
сырттай – 2 жыл

Оқыту тілі: орыс, қазақ, ағылшын